Asfaltstelegrafen-The Asphalt Telegrph 1494 kHz


Asfalttelegrafen-The Asphalt telegraph AM 1494 kHz


Vi är Sveriges första

rockradiostation på mellanvågsbandet,

1494 kHz = 201 meter.


We are the first Swedish rockradio station on the

AM-band, 1494 kHz = 201 meters on your dial.

Vi sänder mycket 70-talsrock, med en helt nytillverkad

mellanvågssändare från Västra Götaland Län.


Vi säger inte så mycket mellan låtarna,utan låter musiken tala istället.

We broadcast much rock´n roll from the 70´s with a

brand new AM-transmitter from South West part of Sweden.


We don´t say so much when we are on the air..

We let the music speak instead.       Mellanvåg

AM

1494 kHz

201 meters 

   Mediumwave


Mittelwellen

Den 15 Oktober 2019 fick Kulturdepartementet  i Stockholm motta en licensansökan från oss gällande ett tillstånd för att få sända så kallad

"Hobbyradio" med max 1 Kw effekt på

mellanvågsbandet.


Den 20 December 2019 fick vi en reaktion från Kulturdepartementetvia mail att dom fått handlingarna.


Efter denna dag har vi inte hört ett ord från myndigheterna.


5 September 2020


Hör av dig på följande mail:

Write a few lines on the adress below:


1494kHz@gmail.com 

 

On 15th of October 2019, the Ministry of Culture in Stockholm received a license application from us, regarding a permit to broadcast LPAM radio with a maximum power of 1Kw on the AM-band.


On 20th of December 20, 2019, we received a reaction by mail that the Ministry told us they had received the documents.

Since that day, we have not heard a word from the authorities.


5th of September 2020