Asfaltstelegrafen-The Asphalt Telegrph 1494 kHzVi är Sveriges första

rockradiostation på mellanvågsbandet,

1494 kHz = 201 meter.


Vi sänder mycket 70-talsrock, med en helt nytillverkad

mellanvågssändare från Västra Götaland Län.


Vi säger inte så mycket mellan låtarna,utan låter musiken tala istället.

We are the first Swedish rockradio station on the

AM-band, 1494 kHz = 201 meters on your dial.

We broadcast much rock´n roll from the 70´s with a

brand new AM-transmitter from South West part of Sweden.


We don´t say so much when we are on the air..

We let the music speak instead.

AM

1494 kHz

201 meters 


Mittelwellen


       Mellanvåg

Vem kommer inte ihåg the station  of the stars, Radio Luxembourg

med 1300 Kilowatt?

Radio Luxembourgs sändarantenner utanför den lilla staden Marnach, 5 mil norr om huvudstaden i detta lilla storhertigdömme.

1300 Kw, planetens starkaste sändare på sin tid i mitten av sjuttiotalet.

Den 15 Oktober 2019 fick Kulturdepartementet  i Stockholm motta en licensansökan från oss gällande ett tillstånd för att få sända så kallad

"Hobbyradio" med max 1 Kw effekt på

mellanvågsbandet.


Den 20 December 2019 fick vi en reaktion från Kulturdepartementet via mail att dom mottagit ansökan.


Den 17 Dec 2020

skickar Departementet över ett remissvar till oss från PTS som ger oss rätt i sak, PTS anser inte längre att det kan uppstå frekvensbrist även om många små privata stationer ges licens och säger OK på ansökan som ligger hos Regeringen. Det argumentet som Regeringen skyllt på under 60 år, att det uppstår frekvensbrist med fler aktörer i luften är nu undanröjt.


Efter denna dag har vi inte hört ett ord från i detta fallet Kulturdepartementet.


Nu väntar vi bara på ett svar från Kulturdepartementet!

2 ½ år för för enkel AM-licens.
Varför funkar en sådan här enkel sak i övriga norden och EU men inte i Sverige?


30 Mars 2022.Skriv några rader till oss

Write a few sentences to us


On 15th of October 2019, the Ministry of Culture in Stockholm received a license application from us regarding a permit to broadcast so-called

"Hobby radio" with max 1 Kw power on

the mediumwave or AM band. 


On 20th December 2019, we received a reaction from the Ministry of Culture via email that they had received the documents.


On 17th December 2020:

The Ministry of Culture sends us a
copy of the consultation response from PTS, the Swedish Post and Telecom Agency, which gives us right in the substance, PTS no longer believes that there may be a shortage of frequencies on the AM band if many small private stations are licensed and therefore says OK on the application on the Ministry of Culture's table. The argument that the government has blamed for over 60 years, that there will be a lack of frequencies with more actors in the air, has now once and for all been erased.

After this day, we have not heard a word in this case from the Ministry of Culture.


Now we are just waiting for an answer from the Ministry of Culture, 2 ½ years for a simple AM ​​license.
Why it works in the rest of the Nordic region and the EU but not in Sweden?


30th of March 2022